کنفرانس CIK آمریکا در ایران

درباره مشتری: 

کنفرانس CIK در دانشگاه هاروارد برگزار می گردد که دانشگاه علمی کاربردی واحد 10  نمایندگی این کنفرانس در ایران را بر عهده گرفته است.
" لازم به ذکر است این سایت به درخواست پیماکار ، موقتا مسدود شده است "

درباره پروژه: 

سایت دوزبانه زبانه ( فارسی ، انگلیسی )
امکان مدیریت کاربران
گالری تصاویر
گالری ویدیو
اسلاید شو
با استفاده از HTML5 و CSS3

کنفرانس CIK آمریکا در ایران