گروه پزشکی پارسه

درباره مشتری: 

گروه پزشکی پارسه فعال در زمینه های:
بیماری های زنان
زیبایی
پوست و...

درباره پروژه: 

طراحی قالب ریسپانسیو
بخش مقالات
بخش خبار
بخش سرویس ها و خدمات گروه و...

گروه پزشکی پارسه